Samarbejdspartnere

Behov for en helhedsorienteret indsats

Det er ofte andre udfordringer end rusmiddelproblematikkerne, der fylder mest for den unge. Det kan fx dreje sig om problemer med forældre, sociale relationer til jævnaldrende, eller udfordringer i forbindelse med job/uddannelse. Nogle kan også have psykiske vanskeligheder. Den unge bruger tit rusmidlerne til at håndtere udfordringerne, og forbruget af rusmidler bliver et symptom på problemerne. 

Det er derfor vigtigt, at rusmiddelsstøtten tilrettelægges som en helhedsorienteret indsats, hvor der tages hånd om hele den unges situation, og ikke kun fokuseres på forbruget af rusmidler. 

Derfor arbejder vi i Ungerådgivningen helhedsorienteret, som en samlet indsats omkring den unge. Dette betyder, at vi ikke kun arbejder isoleret med rusmiddelproblemet, men at vi inddrager den unges familie og netværk såsom skole, kommune, arbejde m.m. 

Det er dog muligt at fravælge den helhedsorienterede støtte og kun købe støtte, der alene tager udgangspunkt i rusmiddelproblematikken. Læs mere om vores forskellige behandlingsforløb her.

Behandlingsmetoden MOVE

Vi har specialiseret os indenfor behandlingsmetoden MOVE, som er udarbejdet af Socialstyrelsen og afprøvet i ni danske kommuner. Behandlingen er afhængig af, at den unge og familien er indstillede på at deltage. Læs mere om MOVE-metoden her.

Målgruppe

I Ungerådgivningen modtager vi unge i alderen 13-30 år med rusmiddelproblematikker. Størstedelen af de unge vi modtager har flere erfaringer med brugen af rusmidler, og har oftest et ungdomsliv præget af udfordringer, der virker uoverskuelige.

Ungerådgivningen henvender sig ikke til unge med svære psykiatriske diagnoser eller misbrug af opioider. Det antages at unge med et opioid misbrug indgår i medicinsk behandling/afgiftning, ligesom at unge med akutte psykoser eller svære psykiatriske tilstande bør modtage hjælp i psykiatrisk regi. Ungerådgivningen henvender sig ligeledes ikke til unge med markant nedsat funktionsnedsættelse eller voldsom truende adfærd.

Har du en ung, du ønsker at visitere til Ungerådgivningen? Eller har du spørgsmål til vores forløb eller tilbud? Så kontakt os her.

Fagpersoner og kompetencer

I Ungerådgivningen har vi psykoterapeuter, misbrugsbehandlere, familiebehandlere, socialrådgivere og socialpædagoger ansat. Tilsammen varetager vi støtten omkring den unge og den unges familie. Du kan læse mere om vores personale her.

Scroll Up