Projekt MOVE

En behandlingsmetode med dokumenteret effekt

Socialstyrelsen.dk

I Ungerådgivningen har vi specialiseret os indenfor den evidensbaserede behandlingsmetode MOVE. Et forskningsprojekt af Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet viser, at MOVE er den metode, der er mest effektiv til at fastholde unge i misbrugsbehandling. Og at 50 % af de unge fortsat er stoffri ni måneder efter indskrivning (Socialstyrelsen.dk).

Tilgangen er en helhedsorienteret indsats, der er udviklet af Center for Rusmiddelforskning og afprøvet i ni danske kommuner. Med MOVE-metoden arbejdes der udover rusmiddelbruget på at afhjælpe psykiske, fysiske og sociale barrierer, der kan have betydning for rusmiddelforbruget.

MOVE er et struktureret samtaleforløb, der udover en screeningsamtale består af 12 samtaler, der følges op på efter seks måneder. MOVE tager udgangspunkt i den unges forudsætninger og behov, og er derfor afhængig af samarbejdet mellem den unge og misbrugsbehandler. Den unge er katalysator, og det er derfor vigtigt, at den unge altid har fornemmelsen af, at han/hun er specialist i eget liv. MOVE er en 100 % gennemsigtig metode, hvilket betyder, at alle skridt i forløbet aftales og tydeliggøres for og med den unge.

Det vides at jo mindre afhængig den unge er af rusmidler ved indskrivning, jo større er chancen for, at den unge er stoffri efter 9 måneder. Derfor ønsker Ungerådgivningen også at modtage de unge hurtigst muligt, da der på den baggrund er større chance for at afhjælpe rusmiddelproblematikken, inden den bliver af særlig vanskelig karakter.

Scroll Up