Pårørende

Har dit barn eller et nærtstående familiemedlem mellem 13-30 år problemer med hash, kokain eller andre illegale rusmidler? Så er støtte i Ungerådgivningen måske en mulighed.

Forskningen viser, at omkring 50.000 unge i Danmark i alderen 15-24 år eksperimenterer med rusmidler. Mens nogle afprøver grænser, bliver det for andre en udfordring, der går ud over den unges hverdag og sociale netværk.

Hvis du ønsker at finde ud af, om støtte hos Ungerådgivningen er en mulighed, er du velkommen til at kontakte os. Alternativt kan du bede en sagsbehandler i en kommunal forvaltning om at kontakte os.

Hos Ungerådgivningen er det både muligt at købe støtte som privatperson, ligesom vi også modtager henvisninger fra landets kommunale forvaltninger.

I Ungerådgivningen arbejder vi helhedsorienteret, hvorfor familien og det øvrige netværk såsom skole, job, kommune m.m. er særligt vigtigt for at kunne skabe en forandring. Derfor inddrager vi også familien og netværket som en fast del af vores behandlingstilbud til den unge.

Du kan læse mere om vores behandlingstilgang under Projekt MOVE.

Scroll Up