Om Ungerådgivningen

Ungerådgivningen er et misbrugs- og rådgivningscenter for unge i alderen 13-23år.

Vi tilbyder en bred vifte af socialpædagogiske tilbud til unge og familier med behov for særlig støtte efter servicelovens § 52.

Behovet for støtte til den unge kan være mangeartet. Vi er specialiseret i unge med misbrugsproblematikker, og derfor er en stor del af vores arbejde centreret omkring misbrug, og hvordan vi bedst muligt kan hjælpe de unge videre i livet, når misbruget er blevet en del af hverdagen.

Vores indsats er helhedsorienteret, hvilket betyder, at vi ikke kun arbejder med misbruget. Vi har fokus på hjem, skole, uddannelse/job og samarbejdet med kommune.

Som noget særligt tilbyder Ungerådgivningen anbringelse på eget værelse med intern misbrugvejledning, hvis den unge ikke kan bo hjemme hos sine forældre, eller skal udsluses fra anden anbringelsesform.

Du kan læse mere om vores helhedsorienterede forløbs- og behandlingstilgang her.

Scroll Up