NADA-behandling

Som et supplement til misbrugsvejledningen tilbyder Ungerådgivningen NADA-behandling

NADA er akupunktur med nåle eller magnetkugler. Akupunkturen har til formål at stimulere belønningssystemet. Akupunktur skønnes at have en stor indvirkning på abstinenser og stoftrang, samt give en følelse af afslappethed og psykisk velvære.

NADA-nålene sættes i fem særlige punkter i øret, der kommunikerer ud til kroppen via blod og nervetråde. NADA hjælper kroppen til at reetablere sig selv og skabe balance. 

Når NADA virker, er det fordi man har en ubalance i kroppen – en ubalance forårsaget af fx rusmidler, stress m.m.

Scroll Up