Mød vores medarbejdere

Hos Ungerådgivningen har vi et bredt netværk af konsulenter, som løfter de enkelte opgaver omkring de unge og deres familier. Vores team af konsulenter har forskelligartede baggrunde, etniciteter og socialfaglige uddannelser såsom psykoterapeuter, socialpædagoger, socialrådgivere, familiebehandlere mv. Dette sikrer, at vi kan matche de unge og deres familier med den helt rigtige konsulent og eller behandler .

Ved opstart af nye opgaver tildeles en konsulent, som tager sig af arbejdet med og omkring  familien og den unge. Ligeledes tildeles en koordinator, som skal sikre løbende supervision og statusrapporter. Koordinator har også fokus på, at der arbejdes mod at opfylde målene i handleplanen.

Trine Hjortkilde

Direktør

Socialrådgiver & Stud. Jur.

Mit speciale er Børne- og familieområdet, hvor jeg har over 9 års erfaring. Her har jeg blandt andet arbejdet med:

 • Pædagogisk arbejde i et skoledagbehandlingstilbud, for børn med særlige behov
 • Myndighedssagsbehandler i Børne- og familieafdeling
 • Ledelse
 • Supervisor
 • Koordinator
 • Støttekontaktperson
 • Privat rådgiver indenfor socialfaglige og juridiske problemstillinger
 • § 54 støtte til forældre med anbragte børn
 • NADA behandler

Louise Herbert

Familieterapeut & misbrugsbehandler

Misbrugsbehandler & Familieterapeut

Jeg har i mange år arbejdet med børn og familier, og jeg brænder for at være med til at skabe en bedre kommunikation i familierne. Jeg har 10 års erfaring i arbejde med afhængighed. Min erfaring dækker bl.a. over:

 • Afklarende og motiverende ambulante samtaler
 • Dag- og døgnbehandling
 • Pårørendegrupper
 • Samtaleforløb
 • MBSR-baseret mindfulnessinstruktør
 • SE-chok traume terapeut

Maria Semlov

Misbrugsbehandler

Psykoterapeut, misbrugsbehandler og folkeskolelærer

Jeg har 6 års erfaring indenfor misbrug og afhængighed samt 12 års erfaring som folkeskolelærer. Jeg har arbejdet med:

 • Afklarende og motiverende ambulante samtaler
 • Dagbehandling og gruppeterapi
 • Undervisning af sårbare børn og familiearbejde i specialinstitutioner og folkeskoler
 • Klasseledelse
 • Psykoterapi og supervision

Louisa Tjørnholt

Familiebehandler

Pædagog & cand. pæd i pædagogisk psykologi.

Jeg har en bred viden og erfaring indenfor børn, unge- og familieområdet. Mit speciale dækker over følgende områder:

 • Pædagogisk psykologisk rådgivning og støtte til børn, unge og familie
 • Støttekontaktperson
 • Misbrugsproblematikker
 • Integrationsarbejde
 • Undervisning af børn og unge i skoleregi
 • Mindfulness instruktør

Louise Philipsen

Familiebehandler

Pædagog & studerende ved diplomuddannelsen i familieterapi & relationel praksis

Jeg har 8 års erfaring som pædagog og har i den periode arbejdet med et bredt udsnit indenfor den pædagogiske praksis. Jeg har blandt andet arbejdet med:

 • Børn og familier fra udsatte boligområder
 • Familiepædagogisk arbejde
 • Inklusion og inddragelse
 • Sproglige og sociale barriere
 • Handicap
 • Dagtilbud

Linda Roed

Administrativ medarbejder

Specialkonsulent

Jeg har de seneste 30 år været beskæftiget indenfor det kommunale system, både med voksne og unge. Dette bl.a. som:

 • Specialkonsulent
 • Myndighedssagsbehandler
 • Undervisning
 • Projektledelse
 • Kontaktperson
 • Metakognitiv psykoterapi

Jeanet Olsen

Kontaktperson

Socialpædagog

Jeg har flere års erfaring indenfor ungeområdet og i arbejdet med voksne med fysiske og psykiske udfordringer. Min erfaring dækker over:

 • Social/specialpædagog på døgnbehandlings institution, for anbragte børn og unge
 • Kontaktperson
 • Vuggestue
 • Børnehave

Fadel Juanmiry

Kontaktperson

Bachelor i kultur og sprogmødestuder

Jeg har de seneste mange år beskæftiget mig som støttekontaktperson for særligt sårbare børn, unge og familier. Jeg har erfaring som:

 • Støttekontaktperson
 • Familievejleder
 • Projektstyring
 • Tilsynsbesøg
 • Integrationskonsulent

Ömer Unver

Kontaktperson

Pædagog& studerende ved psykoterapeut-uddannelsen

Jeg har 4 års erfaring som pædagog, og har i den periode arbejdet bredt indenfor den pædagogiske praksis. Min erfaring dækker bl.a. over:

 • Støttekontaktperson
 • Dagtilbud
 • Døgn behandlingsinstitution
 • Koordinering
 • Mentor

Siden er under opdatering

Scroll Up