Misbrugsvejledning

Et misbrugsvejledningsforløb efter MOVE-metoden:

Forløbet består af en række samtaleteknikker kombineret med strukturelle elementer. Samtaleteknikkerne er en blanding af motiverende samtaler og kognitiv adfærdsterapi (Socialstyrelsen.dk).

Kognitiv adfærdsterapi er en systematisk terapiform, hvor den unge lærer at blive opmærksom på automatiske negative tanker i pressede situationer og sammenhængen mellem tanker, følelser og adfærd.

Den motiverende samtale bygger bl.a. på refleksioner, åbne spørgsmål, opsummering m.m.

De strukturelle elementer består af en screening med UngMap, sms-påmindelser, en behandlingsplan udarbejdet i samarbejde med den unge, gavekort m.m.

TEM:
Ved indledningen til hver samtale stilles en række spørgsmål, der er med til at måle og vise den unges udvikling gennem behandlingsforløbet (Socialstyrelsen.dk).

UNGMAP:
Inden forløbet begynder, screener misbrugsvejlederen i samarbejde den unge, og udarbejder en forløbsplan. Forløbsplanen kaldes for UngMap. Formålet med screeningen er at skabe et overblik over rusmiddelproblemets omfang og de barrierer og ressourcer, som den unge skal arbejde med (Socialstyrelsen.dk).

Gavekort: 
Som en del af forløbet udleveres der gavekort. Inden gavekortet udleveres beslutter den unge, hvad gavekortet skal bruges til. Tildeling af gavekort er en del af Contingency Management – en adfærdsterapeutisk teknik, der anvendes inden for rusmiddelbehandling og psykosociale indsatser i fængsler i USA. 

Gavekortet har i sig selv ikke en effekt, men en et middel til at hjælpe med at fastholde den unge i forløbet.

Gavekortet optjenes ved fremmøde. Vi stiller ikke krav om stoffrihed, eller foretager urinprøvekontrol.

Scroll Up