Støttekontaktperson

Ungerådgivningen tilbyder støtte via kontaktperson, som en del af MOVE-pakken.

En kontaktpersoner yder råd, vejledning og støtte til den unge eller hele familien. Støtten er med til at sikre, at den unge har en fast stabil voksenkontakt, som kan støtte op omkring forældrenes kompetencer. Støttefunktionen kan variere fra fx skoleproblemer til mere omfattende problematikker, der kræver støtte og vejledning ift. hele den unges livssituation. 

Ungerådgivningens kontaktpersoner tilbyder støtte til at: 

  • bistå den unge ift. uddannelse og udnyttelse af fritid
  • støtte den unge på det helt nære personlige plan
  • være tilstede når den unge har brug for en voksen at tale med, blive opmuntret og drøfte frustrationer
  • adfærdskorrigerer uhensigtsmæssig adfærd 
  • støtte den unge i, at afholde sig fra kriminalitet
  • støtte den unge i, at afholde sig fra alkohol eller euforiserende stoffer 
  • afhjælpe spiseforstyrrelse og anden selvskadende adfærd
  • bo-træning når en ung skal bo alene og lære at klare sig selv
  • psykoedukativ socialtræning med den unge
Scroll Up