Gruppeterapi

Som en del af misbrugsvejledningsforløbet tilbyder vi gruppeterapi.

Gruppeterapi er terapi sammen med andre mennesker. Formålet med gruppeterapi er at udvikle sig i fællesskab med andre i et terapeutisk rum. Det giver bl.a. mulighed for at møde andre i samme situation som en selv og høre om, hvordan andre tackler sin hverdag.

Ungerådgivningen tilbyder både gruppeterapi til den unge og til netværket omkring den unge. Gruppeforløbene består af 4-6 deltagere, der sammensættes efter behandlerens kendskab til de unge og netværkets udfordringer omkring misbrug.

Gruppeterapien er tilrettelagt efter bestemte temaer, der retter sig mod de udfordringer misbrug kan føre med sig som pårørende, misbruger m.m. 

Gruppeterapien kan både indgå i et forløb eller tilkøbes efter behov.

Scroll Up