Forskning

Hos Ungerådgivningen mener vi, at forskning og praksis bør gå hånd i hånd. Vi ønsker derfor, at flest muligt får kendskab til den nyeste forskning på området.

Her på siden guider vi dig til en del af forskningen og forskningsresultater. Hvis du ønsker at vide mere, kan du klikke på de enkelte links og læse videre.

Center for Rusmiddelforskning forsker i behandling, forbrug, policy og forebyggelse af rusmidler i Danmark.

Ønsker du at læse mere om en specifik rusmiddelproblematik, behandling eller dobbeltdiagnoser?

Center for Rusmiddelforskning

Iflg. Socialstyrelsen udgør rusmidler en stor del af ungdomskulturen i Danmark. Socialstyrelsen vurderer iflg. Center for Rusmiddelforskning, at mellem 17.000-20.000 unge i alderen 15-25 år har et misbrug af illegale stoffer. Der findes flere forskellige opfattelser af, hvad et misbrug er, og hvornår det er skadeligt. For unge er rusmidler oftest en positiv ting associeret med fest og fællesskab. Få unge opfatter et weekendforbrug af hash eller kokain som misbrug. For de fleste unge er billedet af et misbrug, heroinmisbrugeren eller alkoholikeren nede på bænken. Et billede der kan være svært at identificere sig med. Derfor har få unge også en reel opfattelse af, hvornår rusmiddelforbruget er blevet til et misbrug.

Et misbrug kendetegnes ved, at forbruget af rusmidler påvirker den enkelte i en sådan grad, at det går ud over dagligdagen.

Socialstyrelsen

Iflg. Sundhedsstyrelsen er det afgørende for den unge, at forældre og det øvrige netværk er opmærksom på den unges signaler, og at de handler på signalerne, hvis de tænker, at den unge bruger rusmidler. Det er få unge, der oplever at have problemer med rusmidler. Oftest oplever de unge, at de har problemer i skolen, med økonomi, familie, venner m.m., og at rusmidlerne hjælper dem til at kunne håndtere disse problemer.

Unges forbrug af rusmidler skyldes ofte en kombination af sociale, kulturelle og psykologiske faktorer. Derfor er der behov for en indsats, der går på tværs af forvaltninger, familie & netværk, uddannelse, bolig og behandling.

Sundhedsstyrelsen
Scroll Up