Behandlingsforløb

I Ungerådgivningen tror vi på, at en helhedsorienteret indsats kan være medvirkende til at skabe en positiv forandring for den unge og dermed en livsstilsændring. Dette ved at inddrage den unge, familien og øvrige netværk såsom skole, psykiatri og kommunal forvaltning.

Vi tror på, at hvis den unge skal have en forudsætning for at lave en markant livsstilsændring, er der behov for støtte i den unges omgivelser, herunder familien, uddannelse/job, venner, bolig mm.

Vi ved fra forskningen, at de unge der forbliver i et netværk af venner, der bruger rusmidler har en større tildens til tilbagefald end unge, der har tilegnet sig et nyt netværk. Som et led i forløbet er det derfor vores overbevisning, at dette er et fokus område, der er særlig vigtigt at inddrage og arbejde ud fra.

Hos Ungerådgivningen tilbyder vi derfor misbrugsvejledning som en helhedsorienteret indsats i nærmiljøet. Vores forløb kaldes for MOVE-pakken.

MOVE-pakken indeholder:

Det er muligt at fravælge den helhedsorienterede indsats og kun købe misbrugsvejledning.

Scroll Up