Familiebehandling

I Ungerådgivningen tilbyder vi Familiebehandling, som en del af et misbrugsvejledningsforløb.

Familiebehandlingen foregår oftest i hjemmet med og uden den unge. Familiebehandlingen har til formål, at yde konkret råd og vejledning til forældrene for at opnå nye handlestrategier, ændre på fastlåste mønstre og understøtte den unge i en positiv udvikling.

Tidligere studier har vist, at familiebaseret behandling har en større virkning end behandling, hvor familien/netværket ikke inddrages. Oftest føler forældrene sig magtesløse, fordi de mangler viden omkring stofmisbrug. Magtesløsheden resulterer ofte i konflikter mellem forældre og den unge, hvilket har betydning for succesen af forløbet.

Ungerådgivningen bringer forældrenes ressourcer i spil i forhold til deres børns rusmiddelproblemer, har det afgørende betydning for, om den unge kommer ud af misbruget og fastholder sin livsstilsændring.

I Ungerådgivningen arbejder vi helhedsorienteret, og tror på, at en indsats hele vejen rundt om den unge baner vejen for, at den unge kommer på rette vej og ud af misbruget.

Scroll Up