Bolig

Ungerådgivningen tilbyder anbringelse på eget værelse til børn og unge i alderen 13-23 år, som kæmper med svære personlige og sociale problemstillinger, hvoraf misbrug er en central og væsentlig del af den unge/barnets problematikker.

Det kan være børn/unge, der har brug for en struktureret boramme, mentorstøtte og/eller en arbejdsplads til at finde sig til rette på job- og uddannelsesmarkedet.

De boliger, der tilbydes til de unge tilbydes som projektanbringelser. Med projektanbringelserne vil der være fokus på at tilbyde unge med behandlingskrævende misbrug en bolig, hvor de kan flytte ind og samtidigt modtage behandling og den nødvendige støtte til at kunne klare sig igennem misbruget.

Ungerådgivningen tilbyder ligeledes kortvarige anbringelser på eget værelse, hvor målet er en kortvarig intensiv indsats ved anbringelse af et barn/en ung med henblik på hjemgivelse af barnet/den unge inden for en periode på 12 måneder.

Scroll Up